Бурикін Олександр Борисович

Розробки

ОФІЦІЙНЕ  ВИДАННЯ  МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Освіта України # 8 (1377) 24 лютого 2014 року

Розробка  команди  дослідників із  Вінницького  національного  технічного університету  може  докорінно  змінити стан  справ  в  енергетичній  галузі.

РЕФЕРАТ наукової праці «Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань»

Патент на корисну модель (11) 111392 (51) МПК (2016.01) H02J 13/00 (21) u201604572 (22) 25.04.2016 (46) 10.11.2016, бюл. № 21
(72) Бурикін Олександр Борисович (UA); Кулик Володимир Володимирович (UA); Рубаненко Олександр Євгенійович (UA); Малогулко Юлія Володимирівна (UA) (54) СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ